Sszken15062507390 0001A Trianon Múzeum legújabb kiállítása az anyaországtól elcsatolt területek köztéri műemlékeit ért pusztítás megrendítő történetét mutatja be. A megszálló országok már a trianoni döntést megelőzően nekiláttak a magyar múltat idéző köztéri alkotások következetes eltüntetésének, megcsonkításának. A sok száz emlékmű barbár megsemmisítésével, átalakításával az ezredéves magyar múlt látható jeleit akarták a közterületekről nyomtalanul eltüntetni. A hódító népek a magyar szimbólumok ledöntésével, a városi főterek valós és jelképes elfoglalásával nekiláttak történelmük újraírásának.

A kassai és lőcsei, losonci honvéd emlékművet megsemmisítették, Kassán és Érsekújváron a Kossuth-szobrot elpusztították, Pozsonyban a Mária Terézia szobrot ledöntötték és apró darabokra törték, Kolozsváron a Mátyás-szobrot megcsonkították, a felirat betűit leverték. Az 1848/49-es és az első világháborús hősi emlékműveket vagy lerombolták, vagy átalakították saját hőseik számára.

A történelmi nagyságaink (Petőfi, Rákóczi, Bocskai) szobrait ért pusztítások mellett a legnagyobb veszteséget azok az „idegenbe került” millenniumi emlékművek szenvedték, melyeket „a honfoglalás ezredik évfordulójának megörökítésére” állítottak a munkácsi várhegyen, a nyitrai Zobor-hegyen, a Morva vizének a Dunába torkolásánál emelkedő dévényi várhegyen, a zimonyi várhegyen és a brassói Cenk-hegyen.

A látványos kiállításon negyven magyar vonatkozású történelmi emlékmű tragikus sorsát követhetjük nyomon az 1920-as évektől napjainkig. A számtalan ritka archív felvétel mellett először láthatóak a nagyközönség számára azok a kalandos úton megmentett, egyedülálló emlékműtöredékek, „ereklyék”, amelyeket hosszú évtizedeken át megőriztek és rejtegettek a megtalálóik. A gerlachfalvi Ferenc József emléktábla feliratos töredéke, a zoborhegyi milleniumi emlékoszlop gránit darabja és a pozsonyi Mária Terézia szobor carrarai márvány hajfonatrésze a Kárpát-medencében lerombolt magyar köztéri műemlékek elpusztíthatatlanságát és az évezredes magyar történelmi múlt kitörölhetetlenségét hirdetik.

05 De-üve-üny   sz-udvhvasszc3a9kelycs-kir-82szc3a9kelygyalogezred

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.