A Budapesten felállítandó revíziós emlékegyüttes ötletét még 1920-ban Kertész K. Róbert, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tanácsosa vetette fel. A megvalósításban elkötelezett szövetségesre talált dr. Urmánczy Nándornak, a Területvédő Liga elnökének személyében. Az allegorikus szobrok megmintázására a korszak négy híres szobrászművészét kérték fel.

A műkőből a helyszínen készített, három méter magas szobrokat a Szabadság tér északi oldalán legyezőszerűen, az egyes égtájak felé tájolva állították fel. ezért balról, a Parlament felől nézve sorrendben első volt Dél, melyet Nyugat, Észak, Kelet allegorikus szobra követett. A romantikus, hősi és mitikus alakokat felvonultató szobrokon megjelent a 19. századi eredetű Hungária nőalakja, aki valójában Szűz Máriának, Magyarország védőszentjének és a pogány ősanyának a keveréke, valamint Hadúr, aki a magyar nemzet erős védelmezőjének és egyben a bosszúállás pogány istenének a keveréke. A turul, az Árpád-háziak mondabeli totemállata pedig a millennium idején vált az ezer éves ország szimbólumává.

 

A vesztes háború után, 1945. augusztus 14-én rendelte el Vas Zoltán polgármester a szobrok lebontását. Két nap múlva barbár módon le is rántották őket a talapzatukról.

 

Az Irredenta szobrokról kis példányszámban, sorszámozott bronz kicsinyített másolatok készültek, melyeket első sorban reprezentációs célokra, ajándékként adtak, de több méretnagyságban, festett terrakottából is kaphatóak voltak. Az Ereklyés Országzászló kicsinyített másai is több változatban készültek.

 

Kelet

Pásztor  János alkotása.

A szoborcsoport központjában az ősi magyar erőt megtestesítő Csaba vezér, a székelyek legendás vezetője látható, amint az elcsatolt Erdélyt szimbolizáló – karjával az országrész címerét görcsösen ölelő – férfialak bilincseit széttépi, és újra talpra segíti. A dicső múltat idéző öltözetben ábrázolt Csaba királyfi jobbját székely kopjafára támasztja.

Nyugat:

Sidló Ferenc alkotása.

Az elszakított vármegyéket jelképező megsebzett ifjú térdre hullva borul a szent Koronára, baljával a magyar címerre támaszkodik, jobbjával az elszakított őrségi vármegyék címereivel díszített pajzsot ölel. Mellette földre kényszerített, megsebzett, de szárnyát mégis felszállásra készítő turul látható. Föléjük emelkedik Hadúr alakja, aki bal kezét az ifjú címert szorító karján nyugtatja, jobbjában pedig a nemzet pallosát tartja fenyegető pózban. A Hadúr arcáról dac, eltökéltség, hit, és önbizalom sugárzik.

Dél:

Szentgyörgyi István alkotása.

A szigorú tekintetű, izmos magyar férfi jobb kezében méretes pallos pihen, baljával magyar címerrel díszített pajzsot tart óvóan a délvidéki svábságot jelképező lány köré, aki hálával és szeretettel tekint rá. A nőalak a szorgalom és békés munka jelképeként sarlót tart a kezében. Kezében, lábaiknál a dúsan termő bácskai és bánáti földekre utaló búzakévék hevernek.

Észak:

Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása.

A háromalakos szoborkompozíció főalakja a magyar nemzetet megszemélyesítő, keresztre feszített Hungária. Az ölébe kapaszkodó kisfiú a tót nemzet ragaszkodását jelképezi a régi anyaországhoz. Az egybeforrt alakok elé jobbról előretörő, izmos kuruc vitéz tartja védelmezően kivont kardját. A kuruc figura utalás a Felvidékről kiindult Rákóczi szabadságharcra, amelynek hadaiban a tótok és a magyarok egy zászló alatt küzdöttek.

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.