Országgyarapító. Talán ezzel az egy szóval lehet a legjobban jellemeznünk Horthy Miklós negyedszázados országlását, melyet a hivatalos politikai kurzus 1945-től kezdve – egészen napjainkig – igyekezett minden eszközzel lejáratni. Nehéz örökséget kapott, hiszen az ország testileg-lelkileg kivérzett, s ezt tetézte a trianoni békeparancs. Neki volt köszönhető, hogy szívós, kitartó munkával sikerült talpra állítani a megcsonkított Magyarországot, hadseregét titokban fejleszteni, s a kisantant szorításán enyhítve, külpolitikai elismertségre szert tenni.

 

Horthy Miklós kormányzó neve egybeforrott a magyar társadalom egészét uraló revízió gondolatával, s 1938-ra felnőtt egy nemzedék, amelynek mindennapjait betöltötte a revízió jogos igénye, ez hatotta át a politikát, a közéletet és a fegyveres testületeket is. Ez az óhaj pártok felett álló volt. Márai Sándor így örökítette meg az országgyarapító arcélét:
„A kormányzó, mint mindig hivatalos és ünnepélyes alkalmakkor, tengerészi díszruháját viseli; az arca komoly és nyugodt, csak pillantásában, éles sugarú, tiszta, határozott nézésében van valamilyen fátyolos köd, a meghatottság köde. E pillanatban Kassa népe, az ünneplők és a névtelen közönség nem tud betelni a kormányzó nevének éltetésével. Ez a >>Horthy! Horthy!<< nem egyszerű üdvözlés; ez a pillanat, amikor egy ép üdvözli szabadítóját, s utoljára így talán csak Rákóczi Ferencet üdvözölte Kassa és Felső Magyarország népe az utcákon. A hetvenes férfi egy fiatal katonatiszt könnyű mozdulatával száll le a lóról (…). Horthy Miklós egy emelvényre lép, fejbólintással üdvözli a megjelenteket, s végigpillant a széles utcán, amely e pillanatban már nem ura többé szándékainak: az érzelmek túláradnak az emberekben, s ez a könnyes és harsogó üdvözlés sokáig zúg még a levegőben. Horthy Miklós ott áll a ledöntött kassai Honvéd-szobor talapzata előtt, s birtokba veszi a felszabadított várost.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.