Budapesti Hírlap XXXVIII. Évf. 257. szám 2. oldal

„Bódy Tivadar dr. polgármester tegnap délután összehívta a harminchatos bizottságot, a melynek tagjai majdnem teljes számban jelentek meg az ülésen. A polgármester közölte a bizottsággal a tanács eddigi eljárásait és intézkedéseit. A tanács reggel tartott ülésén elhatározta a Nemzeti Tanáccsal való együttműködését. A Nemzeti Tanács kijelentette, hagy a főváros autonómiáját nem veszélyezteti és kéri a fővárost és tanácsát, hogy támogassa munkájában.”

Délmagyarország 2629. szám 3 oldal

„A szegedi Katonatanács kihirdette a statáriumot. A Katonatanács a rendőrséggel és a csendőrséggel egyetértve rendszabályokat hozott létre. A garázdálkodó katonákat agyonlövik. Délután a 46-osok is megérkeztek Békéscsabáról, akik szintén részt vesznek a közbiztonság megőrzésében.”

„A temesvári zavargások hírére egy magyar honvédezred: négy százada a szerb frontról visszatérve kiszállt a vonatból és a rend helyreállítása céljából Barta, alezredes rendelkezésére bocsátotta magát. „Mintán további karhatalom érkezése is várható, valószínű, hogy a városban a rend a mai nap folyamán teljesen helyre fog állani.”

„Pécsről jelentik: Barcsba tömegesen érkeznek a menekülték Horvátországból. Tegnap mintegy ezer ember érkezett. A személyforgalom megszűnt Barcs, Daruvár és Verőcze vonalon, csupán a menekülteket hozzák a vonatok, A vonatokra útközben mindenfele lövöldöznek a zöld káder szökött -katonái.A horvát nemzeti tanács megtiltotta a menekülteknek, hogy holmijukat elvihessék Horvátországból.”

„Arad népe lelkes tüntetés közben,csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A demonstrációtkínos incidens zavarta meg. A Várban épen ülésezett a Katonatanács, amikor egy tiszt közölte a Katonatanács tagjaival, hogy a Vár kazamatáiból kitörésre készül az azokban fogva tartott kilencszáz fegyenc. A tisztek azonnal elhagyták a tanácskozó helyiséget és kivont karddal rohantak a fegyencek elé, akik tömegesen készültek a menekülésre. Egy százados gépfegyvert ragadott és a fegyencekre lőtt. Kétszáz fegyencnek azonban mégis sikerült elmenekülnie, akik széjjel széledtek a városban. Aradon kevés a katonaság, úgy hogy diákokból és polgárokból kellett őrséget alakítani az élet és vagyonbiztonság megvédésére. A fegyenceikből ötvenet már sikerült elfogni, a többiek rettegésben tartják a város.”

Pest Napló, 69. évf. 257. szám 4. oldal

„A Magyar és az Osztrák Népköztársaság mellett megalakul a Bolgár Népköztársaság az egykori imperialista középeurópai szövetséges romjain.”

„A délkeleti front Magyarországon van. A magyar csapatok kiürítették Szerbiát, és a Duna északi partjaira vonultak vissza.”

„Újra helyreállt a vasúti összeköttetés Németország és a Monarchia között.”

„A kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár megkezdte a tárgyalásokat a nemzetiségek vezetőivel. Továbbá törvényjavaslatot terjeszt be a kormány az általános választójogról, miszerint szavazati jogot kap minden 24 éves férfi, és a fiatalabb katonák, valamint az írni-olvasni tudó 24 évüket betöltött nők is.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.