Múzeumpedagógiai órák - rendhagyó történelem órák

A múzeumpedagógia segítségével a hozzánk látogatók csoportos foglalkozások során, játékos formában kerülnek kapcsolatba kiállításainkkal és a múzeummal. A múzeumpedagógiai foglalkozás az igényektől függően magába foglal tárlatvezetést, ismeretterjesztő előadást, interaktív tanórát és számítógépes játékot. A foglalkozások jellegét, formáját és mélységét a tanulók életkori sajátosságai és előképzettségük határozza meg.
A foglalkozások célja, hogy kézzelfoghatóvá, élményszerűvé tegyék az iskolákban tanultakat. Ezzel együtt a diákok elsajátítják azokat a készségeket és kompetenciákat, amelyek lehetővé teszik, hogy kiállításainkat akár most, vagy majdan felnőttként önállóan élvezzék és megértsék.

A trianoni békediktátum története: Interaktív foglalkozás a Trianon Múzeumban.
A foglalkozás részei:
A Trianon Múzeum által készített kisfilm, Peti utazásai Nagy Magyarországon megtekintése.
Előadás, mely magába foglalja Trianon előzményeit, a diktátum aláírását és következményeit, az irredenta harcokat, az ellenálló városok és katonák történeteit, valamint a visszacsatolás eseményeit
Játékos feladatok megoldása, a tanultak elmélyítésére
A foglalkozás időtartama: 45 perc
A múzeumpedagógiai foglalkozást 15 fő fölötti létszám esetén, két csoportra bontva tudjuk megtartani. Ebben az esetben, míg az egyik csoport tárlatvezetésen vesz részt, amely a Trianon Múzeum 22 kiállításának megtekintését, valamint játékos feladatokat tartalmaz, addig a másik csoport a választott foglalkozáson vesz részt. Így a múzeumpedagógiai foglalkozás időtartama 2*45 perc.
A Trianon Múzeumhoz kapcsolódó témakörök nem mutathatók be mindössze 20 percben, ezért ajánljuk tematikus óráinkat:

- „Az eltüntetett ország”: rendhagyó irodalomtörténet és múzeumpedagógiai foglalkozás
Ajánlott életkor: 10-18 év.
Az előadás bemutatja a Horthy- korszak legfontosabb kulturális irányzatait, különös tekintettel a keresztény-nemzeti irodalmi fórumokra. Bemutatásra kerül két jelentős költőnk, Reményik Sándor és Sajó Sándor életútja és munkássága, akiktől rövid idézeteket is felolvasunk. A két szerzőről múzeumunk gyűjteményében érdekes fényképeket, személyes tárgyakat, kordokumentumokat is megtekinthetnek az érdeklődők. A diákok a témakör összefoglalásaként irodalmi totót töltenek ki. Célunk tehát nem más, mint „tanítani és gyönyörködtetni”.

-"Utazások a Kárpát-medencében": Interaktív földrajzóra a múzeum által kiadott „Kárpát-medence útikönyv” és „A Kárpát-medence turisztikai útvonalai” térkép alapján.
Ajánlott életkor: 10-18 év.
Földrajzóránk keretén belül bemutatásra kerül öt nagy régiónk, ráadásként pedig Fiume és az un. Tengermellék. A tematikus fejezetek pedig igyekeznek kedvet csinálni a természeti, történelmi, vallási, művészeti értékek, emlékek, intézmények személyes felkereséséhez. A borvidékek, kávéházak, éttermek, fürdők, fesztiválok felsorolása mind a „változatosság gyönyörködtet” cicerói elv jegyében fogant. Kiadványaink átláthatóak, logikus szerkesztésűek, mentesek a hosszú „száraz” leírásoktól. Ezek után már bárki képes egy izgalmas egyedi útvonalat összeállítani akár egy vaktérképen is…

- „A magyar békedelegáció tagja voltam”: Játékos és képzeletbeli részvétel az 1920-as magyar békeküldöttség munkájában.
Ajánlott életkor: 10-18 év
A trianoni békediktátum aláírásának körülményeit könyvtárnyi irodalom tárgyalja. Múzeumpedagógiai foglalkozásunk a diplomáciatörténeti háttér megértésében és a politikai szálak kibogozásában segít. Szemináriumi jellegű óránkon „bevonjuk” a diákokat a magyar békedelegáció munkájába. Megnézzük az okokat és következményeket, érdekeket, érveket és ellenérveket „harag és részlehajlás nélkül”. Feltesszük a történelmietlen, de annál izgalmasabb kérdést „Mi lett volna, ha…?” Végül - a teljesség igénye nélkül- ismertetünk néhány tévhitet és Trianont övező legendát.

- „Magyar Golgota”: Magyarüldözés a Kárpát-medencében 1918-1948
Ajánlott életkor: 14-18 év
Előadásunk alatt a hallgatóság tájékoztatást kap azokról az atrocitásokról és diszkriminatív intézkedésekről, amelyek honfitársainkat érték mindkét világégést követően. Az eseményekről pontos adatokat, forrásokat és visszaemlékezéseket közlünk. Tárgyalásra kerülnek többek között az un. zsákmányvonatok és a vagonlakók helyzete, a Kassai kormányprogram és a Beneš-dekrétumok. Az első és a második világháború utáni, a magyarságot létalapjaiban megrengető történésekkel, az intézményesített hungarofóbia következményeivel két különálló kiállításunk is foglalkozik.

- „Kézbe fogott történelem”: A revízió tárgyi kultúrája
Ajánlott életkor: 8-18 év
Múzeumunk hatalmas gyűjteményt őriz a magyarság trianoni sorstragédiájához köthető un. revizionista – irredenta tárgyakból. Ezek között díszítetett, népies motívumokkal kombinált hétköznapi eszközök és művészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak. Nagyon ügyeltünk a tematikus rendszerezésre, ezért egy különálló és egyedülálló „látványtárat” is létrehoztunk. A diákok eredeti tárgyakon keresztül, testközelből ismerkedhetnek meg egy egész korszak szellemével, világnézetével és erkölcsi normáival.

- „Nem! Nem! Soha!”: Történelem óra 1930-ban egy Klebelsberg Kunó - féle elemi népiskolában
Ajánlott életkor: 8-18 év
A hozzánk látogató tanulókat autentikusan berendezett kis osztálytermünkbe invitáljuk- ahol, ha csak pár perc erejéig is- beleszippanthatnak a harmincas évek levegőjébe. Láthatnak jó néhány egyszerű, de a korszakban meghatározó taneszközt, amik szervesen hozzátartoztak felmenőink diákkorának napi rutinjához. Eközben betekintést nyerhetnek egy korabeli tanóra- esetünkben magyar történelem óra- kereteibe és választ kaphatnak olyan kérdésekre, hogy hány napból állt egy iskolai hét, hogyan jutalmaztak és fegyelmeztek a tanítók és milyen lehetőségei voltak az elemi iskolát elhagyóknak.

A tematikus órákat főleg azoknak a csoportoknak ajánljuk, akik többször is ellátogatnak a múzeumba és meghallgatják mind az öt előadást. Ugyanakkor ajánljuk külön-külön is, az iskolai tanórák kiegészítésére.

Címkék: