Fekete arcképcsarnok. A történelmi Magyarország szétszakításának és a közép- európai egyensúlyok lerombolásának politikai felelősei

Trianon Múzeum június 4-én megnyílt kiállítása a Trianoni békediktátum aláírásának 95. évfordulója alkalmából a békeszerződésért felelősek arcképeit mutatja be. A kiállítás a Trianon Múzeumban tekinthető meg.

A hazai történetírásban – és bizonyos értelemben az európai történeti gondolkodásban is – a mai napig alig megkérdőjelezett, többségi álláspont, hogy a versaillesi-trianoni békerendszer végül is szükségszerűen és elkerülhetetlenül rendezte át az elavult közép-európai (összeurópai) hatalmi viszonyokat, helyezte az egyéni (emberi) jogokat és a nemzetiségi elvet új vezető közpolitikai hivatkozássá, valamint állapított meg - jórészt ezekre hivatkozva - merőben új politikai határokat (legradikálisabban éppen a történelmi Magyarországra vonatkozóan).
Kiállításunk ezzel az állásponttal alapjaiban és lényegében vitatkozva, az első világháborút követő változásokat civilizációs fordulatnak tekinti, amely Európa 20. századi történelmi katasztrófáinak ágyazott meg és a kontinens strukturális problémáinak többségét a mai napig meghatározza.
Ennek megfelelően a versaillesi-trianoni gazdasági-hatalmi-kulturális szisztéma létrehozását rendkívüli jelentőségű, világtörténelmi horderejű mulasztások és politikai vétkek együtteseként értelmezzük.
Ebből következően, az általunk megnyitott új kiállítás elkerülhetetlennek és európai kontextusban is felszabadítónak tartja a versaillesi-trianoni rendszer létrehozásában közreműködő felelősök megnevezését, a komplex politikai következmények feltárását, ezzel pedig – álláspontunk szerint – egy új, európai, közös politikai gondolkodás megkezdését a Versailles-ban és Trianonban Európára kényszerített változások újraértelmezésére és újrapozícionálására.

Címkék: