Az elpusztíthatatlan – Lerombolt magyar köztéri műemlékek a Kárpát-medencében 1918 után

A Trianon Múzeum legújabb kiállítása az anyaországtól elcsatolt területek köztéri műemlékeit ért pusztítás megrendítő történetét mutatja be. A megszálló országok már a trianoni döntést megelőzően nekiláttak a magyar múltat idéző köztéri alkotások következetes eltüntetésének, megcsonkításának. A sok száz emlékmű barbár megsemmisítésével, átalakításával az ezredéves magyar múlt látható jeleit akarták a közterületekről nyomtalanul eltüntetni. A hódító népek a magyar szimbólumok ledöntésével, a városi főterek valós és jelképes elfoglalásával nekiláttak történelmük újraírásának.

A kassai és lőcsei, losonci honvéd emlékművet megsemmisítették, Kassán és Érsekújváron a Kossuth-szobrot elpusztították, Pozsonyban a Mária Terézia szobrot ledöntötték és apró darabokra törték, Kolozsváron a Mátyás-szobrot megcsonkították, a felirat betűit leverték. Az 1848/49-es és az első világháborús hősi emlékműveket vagy lerombolták, vagy átalakították saját hőseik számára.

A történelmi nagyságaink (Petőfi, Rákóczi, Bocskai) szobrait ért pusztítások mellett a legnagyobb veszteséget azok az „idegenbe került” millenniumi emlékművek szenvedték, melyeket „a honfoglalás ezredik évfordulójának megörökítésére” állítottak a munkácsi várhegyen, a nyitrai Zobor-hegyen, a Morva vizének a Dunába torkolásánál emelkedő dévényi várhegyen, a zimonyi várhegyen és a brassói Cenk-hegyen.

A látványos kiállításon negyven magyar vonatkozású történelmi emlékmű tragikus sorsát követhetjük nyomon az 1920-as évektől napjainkig. A számtalan ritka archív felvétel mellett először láthatóak a nagyközönség számára azok a kalandos úton megmentett, egyedülálló emlékműtöredékek, „ereklyék”, amelyeket hosszú évtizedeken át megőriztek és rejtegettek a megtalálóik. A gerlachfalvi Ferenc József emléktábla feliratos töredéke, a zoborhegyi milleniumi emlékoszlop gránit darabja és a pozsonyi Mária Terézia szobor carrarai márvány hajfonatrésze a Kárpát-medencében lerombolt magyar köztéri műemlékek elpusztíthatatlanságát és az évezredes magyar történelmi múlt kitörölhetetlenségét hirdetik.

Címkék: