"Ezt a múzeumot egyszer minden magyarnak látnia kell!"

Bencze Dávid: Az államfordulat néhány aspektusa két érsekújvári helytörténész tollából

Kollégánknak, Bencze Dávidnak új tanulmánya jelent meg a somorjai Fórum Társadalomtudományi Szemlében

A munkájában az 1919-es érsekújvári eseményeket dolgozza fel. Vágovits Gyula és Saskó Kázmér helytörténészek visszaemlékezéseit ütköztette a helyi levéltárban talált forrásokkal. Tanulságosnak bizonyult a helytörténészek világképén keresztül láttatni azokat a sorsdöntő eseményeket, amelyekkel Érsekújvár először került a csehszlovák hatalom alá. Bencze Dávid különös figyelemmel vizsgálta az érsekújvári tiltakozó nagygyűlést, illetve a kibontakozásban lévő és kudarcba fulladt ellenállást, valamint a város első csehszlovák elfoglalásának aprólékos folyamatát és a magyartalanításra tett első kísérletet is – a Kossuth-szobor – ledöntését is górcső alá vette.

Munkája egész terjedelemben elérhető a következő linken:


Bencze Dávid - Államfordulat néhány aspektusa...

 

Címkék: