Magyar Katekizmus

Cikkszám: 1072

Az Országos Közművelődési Tanács 1927-ben – ahogy akkor írták, az igazság ébredésének esztendejében 0 részletes összefoglaló könyvecskét adott ki a súlyos veszteségekről. Magyar Katekizmus - amit mindenkinek tudnia kell az elszakított magyar területekről címmel. A kiadvány az eredeti Magyar Katekizmus szöveghű kiadása. Fekete-fehér illusztrációkkal, térképekkel, fotókkal.

1000 Ft

Jakabffy Elemér/ Tonelli Sándor- A franciák Szegeden...

Cikkszám: 1160

A Trianon Kiskönyvtár sorozat második kiadványa ugyancsak két munkát tartalmaz: a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának, Tonelli Sándornak a város francia megszállásáról 1939-ben megjelent művét és Jakabffy Elemérnek, a két világháború közötti romániai magyar kisebbség egyik legfontosabb személyiségének 1940-ben kinyomtatott visszaemlékezését. 

2500 Ft


Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla: Erdély, Nagyvárad – A Sebes-Körös partjának ékköve

Cikkszám: 1138

A honismereti fotóalbum-sorozat utolsó kötete a fotográfus, Váradi Péter Pál szülővárosába, gyermekkori szép emlékeinek helyszínére, Nagyváradra kalauzol bennünket. A reprezentatív fotóalbum az ő szívén-lelkén keresztül láttatja a szülővárost, melyben "csak" a szépre emlékezik. A vasútállomástól indulunk, s haladva a belváros felé bemutatjuk Nagyvárad történelmének, templomainak, és szecessziós épületeinek ma is látható-fotózható emlékeit.

9900 Ft

Pataki János - Délvidék

Cikkszám: 1162

Ön járt már Partium, Felvidék, Székelyföld, Őrvidék és Délvidék történelmi és irodalmi emlékhelyekben, legendákban és titokzatos tájakban gazdag helyein? Pataki János, Magyar Házak gondozásában megjelent, művészfotókkal gazdagon illusztrált útikalauzai nem csak bemutatják a trianoni döntéssel elszakított egykori magyar területeket, de az e tájakra utazás megtervezéséhez, a felkészüléshez is nélkülözhetetlenek.

6990 Ft
Tanár-és diákkalauz 2020/2021

Cikkszám: 1128

Azt szeretnénk, hogy a Kárpát-medencében valamennyi magyar diák – Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján és az Őrvidéken – iskolás évei alatt legalább egyszer eljusson a magyar identitás megformálásának és megerősítésének megkerülhetetlen helyszínére, a Trianon Múzeumba. 

500 Ft


Pataki János-Őrvidék

Cikkszám: 1109

6990 Ft