"Semmi lázadás. De semmit sem engedni."

Jakabffy Elemér/ Tonelli Sándor- A franciák Szegeden...


2500-, Ft

A Trianon Kiskönyvtár sorozat második kiadványa ugyancsak két munkát tartalmaz: a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának, Tonelli Sándornak a város francia megszállásáról 1939-ben megjelent művét és Jakabffy Elemérnek, a két világháború közötti romániai magyar kisebbség egyik legfontosabb személyiségének 1940-ben kinyomtatott visszaemlékezését. 

Tonelli Sándor részben szemtanúként, részben oknyomozó helytörténészként írta meg Szeged történetének azt a rövid, 1918-1920 közötti korszakát, amikor a győztes antant-hatalmak egyik tagja, Franciaország hadserege megszállta Szegedet. A szerzőnek az a véleménye (és ebben a város polgárainak többsége is osztozott), hogy a francia okkupáció annyiban kedvező volt, hogy megúszták a román vagy a szerb megszállást, de még a Kun Béla-vezette kommunista rémuralmat is. 

Jakabffy Elemér a román többségű Krassó-Szörény vármegyében volt földbirtokos, emellett a budapesti parlamentben a Tisza-párt tagja. 1918 őszén hazament a birtokára és részt vett a helyi közéletben. Szemtanúként élte át, hogy a román „impériumváltás” helyi szinten fokozatosan miként is ment végbe. 1922-ben ő volt az egyik megalapítója és szerkesztője a Lugoson 1940-ig kiadott Magyar Kisebbség – Nemzetpolitikai Szemle című periodikának. Visszaemlékezése azért is különösen fontos, mert 1940-ben ugyan a folyóirat kiadója kinyomtatta a visszaemlékezést, de a világháborús körülmények között bolti forgalomba nem kerülhetett. 

Akárcsak a sorozatunk többi kiadványa, az itt ismertetett munkák is 1945 után feledésre ítéltettek, pedig a 20. századi történelmünk fontos forrásai.

Cikkszám: 1160 Súly: 0 kg
Darabszám:
Információk
  • Szállítás: 3-5 munkanapon belül

  • Készlet: Raktáron

Megosztás