"1100 éve. Ugyanitt."

Trianon 12 képben

Felújítása után, a Trianon Múzeum 2023 őszétől újranyitja kapuit a látogatók előtt, a mai kor ismeretszerzési szokásaihoz igazodó kiállítási tartalmakkal és olyan új elemekkel, mint az interaktív játéktér, zeneszoba vagy mozgóképszínház.  A Múzeumban bemutatott anyag a Kárpát-medence viszonylatában egyaránt felöleli a trianoni diktátum pontos történetét és következményeit, bemutatja az I. világháborút követő irredenta mozgalmak sajátosan szép produktumait, az anyaországhoz időlegesen visszacsatolt egyes országrészek „hazatérésének” boldog pillanatait, a II. világháború eseményeit, és a háború utáni, magyarokat sújtó kollektív, véres megtorlásokat.

A látogatókat és szakmabelieket egy 12 színből álló állandó, interaktív, multiszenzorális hatásokban bővelkedő Trianon-kiállítás várja.

 

1. VAGONBA ZÁRT NEMZET

Menekülő Magyarország

2. BALJÓS ÁRNYAK

A történelmi magyar állam meggyengítésére irányuló törekvések és változások Trianon előtt

3. LÖVÉSZÁROK DIPLOMÁCIA

Magyarország körül 1914–1918

 

1916 november

„Jugoszláv Testvérek! Az évszázadon át hiábavalóan ismételt szavak valósággá válnak. Egy mérhetetlen erejű ércbuzogány csapásai visszhangzanak Európa kapuján, a kapu végleg kinyílik, és az ezeréves sötétségen keresztül beereszti az első napsugarakat... A felszabadítók szent légiójában a kis Szerbia kihúzta bosszúálló szablyáját. ...halljátok meg azoknak a raboknak a hívását, akiket a sors a magyar és osztrák iga alatt hagyott, és akik remegve várják azt az ünnepélyes pillanatot, amikor megláthatják felszabadítóik nemes arcát.”

A Jugoszláv Bizottság kiáltványa

1916 augusztus

„Katonák! Bajtársak! Tudatom veletek, hogy ellenfeleink sorában egy új ellenség

tűnt fel: a Román Királyság. Becsületes katonalelketek meg fogja találni az alattomos

rablótámadás számára a megvetés megfelelő mértékét.”

Frigyes főherceg, Ausztria-Magyarország hadseregének főparancsnoka

1915 február

„Cseh-tót nép! Tudd meg, hogy Bécstől és Pesttől teljes függetlenséget kívánunk a cseh-tót nemzet számára és hogy függetlenségünk meg van ígérve az orosz hadsereg főparancsnoka által a cár nevében! ...amikor cseh és tót területre lép a győztes orosz hadsereg, a hivatalnokoskodás már a cseh kormány nevében fog történni... Le a magyar és német kutyákkal!”

A Csehszlovák Nemzeti Tanács kiáltványa

 

4. ÖSSZEOMLÁS

A magyar állam szétesése Károlyi Mihálytól Kun Béláig

5. HETEN EGY ELLEN

Magyarország katonai megszállása 1918–1921

6. MAGYAR GOLGOTA

Háború a magyar polgári lakosság ellen 1918–1920

7. A KÁRHOZAT ARCAI

Trianon történelmi felelősei

8. MAGYAR ELLENÁLLÁS

Pozsonytól Kolozsvárig

9. AZ EMLÉKEZET ELFOGLALÁSA

A magyar jelenlét és a magyar történelmi emlékhelyek elpusztítási kísérlete

10. EZERÉVES MAGYARORSZÁG

A Szent Korona országa

11. „ÁTKOZOTT A KÉZ, AMELY EZT A BÉKÉT ALÁÍRJA”

A trianoni békediktátum

12. ÚJRA MIÉNK KASSA, MUNKÁCS, KOLOZSVÁR, SZABADKA

Magyar revíziós mozgalmak és sikerek 1920–1941

 

 

 

Címkék: