"Szeressük vissza Magyarországot!"

Memoár trilógia

A Memoár-trilógia – a szomszédos országok nacionalizmusa és Magyarország területeinek elfoglalása címet kapott kutatásunk arra fókuszált, hogy olyan, eddig ismeretlen, vagy magyarul meg nem jelent visszaemlékezéseken alapuló memoárokat kutassunk fel, amelyek hamis képet mutatnak a történelmi Magyarország nemzetiségi politikájáról. Eddig széles körű levéltári kutatómunka során kiválasztásra kerültek a kiadásra ajánlott szlovák, ukrán, román nyelvű könyvek. A Felvidék vonatkozásában megtörtént a memoárok fordítása és jegyzetekkel történő kiegészítése.

Címkék: