"Mindent felírunk."

Falath Zsuzsanna, a Trianon Múzeum munkatársa megnyerte munkaügyi perét a pozsonyi bíróságon

„Győzött az igazság!” – Ezzel a felcímmel számolt be az anyaországi és a felvidéki sajtó arról, hogy a Pozsonyi Kerületi Bíróság végzése alapján is érvénytelen Falath Zsuzsanna muzeológus elbocsátása. Ez a döntés egy négy éven át tartó munkajogi per végére tett pontot, melyet Falath Zsuzsanna a Pozsonyi Városi Múzeum ellen indított, amiért az intézmény jogellenesen bocsátotta el állásából.

Mint már beszámoltunk róla, a Pozsonyi Városi Múzeum 2019-ben elbocsátotta fiatal muzeológusát, miután egy, a Magyar Hírlapnak, történészként, szakmai kérdésekről adott interjúban a magyar történelemszemlélet mellett érvelt. Az interjú megjelenése után a szlovák sajtó meghurcolta, a közösségi médiában életveszélyesen megfenyegették, munkahelyén kiközösítették, majd átszervezésre hivatkozva elbocsátották. Jogtalan elbocsátása miatt a bíróságon kereste igazát. A meghurcolt történészt végül a Trianon Múzeum alkalmazta.

Nagy Dávid: Kijelenthető, hogy győzött az igazság

 

Falath Zsuzsanna többéves kálváriája után, most végre megszületett a végső határozat. A döntés részleteiről Falath Zsuzsanna ügyvédje, Nagy Dávid tájékoztatta a Trianon Múzeumot:

„Egy négyéves pereskedésre került pont a Pozsonyi Kerületi Bíróság döntésével. A kerületi bíróság, mint másodfokú bíróság jóváhagyta az elsőfokú bíróság döntését. Az elsőfokú bíróság tavaly kimondta, hogy Falath Zsuzsanna elbocsátása érvénytelen, tehát hogy a munkaviszonya nem szűnt meg, az a mai napig fennáll. Ezt a bizonyítási eljárás során azzal bizonyítottuk, hogy a Pozsonyi Városi Múzeum éves, nyilvános jelentéseiből kiolvasható, hogy az általuk felmondási érvként feltüntetett szerkezeti átalakítás sosem ment végbe. A felmondás valós okát, mely szerint Zsuzsanna véleménynyilvánítás miatt lett elbocsátva, hanganyaggal bizonyítottuk. A másodfokú bíróság azonosult az elsőfokú bíróság indoklásával. Azt jónak és megalapozottnak találta, úgy jogi, mint tényállási szempontból is. Ezért ez csak pontosította, illetve rámutat a fent említett két fő okra, mely alapján a bíróság első- és másodfokon is igazat adott Zsuzsinak. Kijelenthető, hogy győzött az igazság. A  Pozosnyi Kerületi Bíróság, mint másodfokú bíróság döntése végleges, és kézbesítésével jogerős lesz, rendes jogorvoslati lehetőség nincs ellene” – tájékoztatta intézményünket Nagy Dávid ügyvéd.

A munkajogi perrel párhuzamosan Falath Zsuzsanna diszkrimináció miatt is eljárást indított, mert úgy ítéli meg, a szakmai nézetei miatt történt elbocsátásával diszkrimináció áldozatává vált. Ebben az ügyben egyelőre még nem született döntés.

Falath Zsuzsanna: ezt a kis győzelmet felajánlom azon magyarok emlékére, akik végigszenvedték a múlt vérzivataros évtizedeit

 

„Nagyon örülök, hogy megnyertük a pert, ritka jelenség a mai világban, hogy győz az igazság” – mondja Falath Zsuzsanna. „Másrészt szomorúvá tesz az a tény, hogy az elmúlt száz évben és a mai napig felvidéki magyarok tízezreit, százezreit hurcolták meg, telepítették ki és más atrocitásokat kellett elszenvedniük. Ennek tudatában és felelősségével vettem fel a „kardot” annak idején, amikor megindítottam, megindítottuk a harcot az igazság kivívásáért. Ezért lélekben ezt a kis győzelmet felajánlom azon magyarok emlékére, akik végigszenvedték a múlt vérzivataros évtizedeit. Ez a győzelem csak egy kis szimbolikus kezdete annak a rögös útnak, amin végig kell mennie minden leszakított területen élő magyarnak, hogy megmaradhassunk, és gyarapodhassunk a Kárpátok övezte magyar hazában.

Köszönöm szépen az ügyvédemnek, Nagy Dávidnak az eddigi nagyszerű munkáját, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki mellettem állt, és erkölcsileg támogatott. Külön nagy hálát és köszönetet érzek új szakmai hajlékom – a Trianon Múzeum –, és annak igazgatója, Dr. Szabó Pál Csaba és minden kedves munkatársam iránt, amiért befogadtak és megértő segítséggel voltak irányomban.

Mindenkinek köszönöm, aki imájával is kérte a Jóisten segítségét, hogy győzzön a magyar igazság! Mert, ahogy Deák Ferenc mondta: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges.”

Címkék: