"Csak a lényeget kell őriznünk. A többi jön magától."

November 13-án történt

 

1875 november 13-án Magyarpécskán (Arad vármegye) megszületett gróf thumburgi Klebelsberg Kunó kultúr- és tudománypolitikus, a második Magyar Királyság kultuszminisztere. Kultúrpolitikájában nagy hangsúlyt fektetett a nép művelődését szolgáló és a közoktatást fejlesztő intézkedésekre. Elképzelései között a magyar nép műveltségi színvonalának emelése kiemelkedő helyet kapott. Ezt a célt népiskolák tömeges felállításával, és a szervezett népművelés kiépítésével kívánta megvalósítani. Kezdeményezésére 1925-ben nagyszabású népiskolai program indult.

„A népiskola célja a hazának vallásosan és öntudatosan hazafias polgárokat nevelni, akik az általános műveltség alapelemeit bírják, és képesek arra, hogy ismeretüket a gyakorlati életben értékesítsék”.

1918 november 13. A kormány nevében Linder Béla hadügyminiszter aláírja a belgrádi katonai konvenciót, amely lehetővé teszi a Délvidéknek és Erdélynek a Maros vonalától délre fekvő területeinek megszállását azzal a feltétellel, hogy a magyar közigazgatás a helyén maradhat.

Károly lemondott a magyar államügyekben való részvételről -eckartsauinyilatkozatában - Magyarország trónjáról azonban nem.

Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minélelőbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; a mely háború keletkezésében semmi részem nem volt.

Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok áthatva.

Ennélfogva minden részvételről az államügyek vitelében visszavonulok és már eleve elismerem azt a döntést, melylyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja.

Kelt Eckartsau ezerkilencszáztizennyolc, November hó tizenharmadikán. Károly „