"1100 éve. Ugyanitt."

1921. október 4.

A Lajtabánság kikiáltása

   Az 1921. július 31-én életbe lépett Trianoni békeszerződés szerint Magyarország nyugati határvidékét át kellett adni az osztrákoknak. Ez volt az egyetlen olyan Trianonban elcsatolt terület, ami még a gyakorlatban magyar fennhatóság alatt állt, és nem valamely idegen hatalom katonái által volt megszállva. Bár a magyar kormány megpróbált megegyezni az osztrákokkal, hogy rendezzenek népszavazást a terület hovatartozásáról. Bécs erről hallani sem akart, és már eldöntötte, hogy Burgenland néven új tartományt fog szervezni, melynek központja Sopron lesz. Végül is az antant nyomására a Nemzeti Hadsereg augusztus 27-re kiürítette az átadásra ítélt területet.

  Ehhez azonban a Rongyos Gárdának is volt egy-két szava. Ez egy önszerveződő irreguláris magyar haderő volt, amely háborús veteránokból, csendőrökből és civilekből, illetve az ún. Székely Dandár katonáiból állt. Legfontosabb vezetőjük: Prónay Pál.
Ezek a felkelők először augusztus 28-án Ágfalvánál csaptak le a puskákkal és gépfegyverekkel felszerelt osztrák csendőrökre, akik Sopron felé vonultak. A támadás sikeres volt: a megszállók visszavonultak. Ezzel kezdetét vette a nyugat-magyarországi felkelés, és a következő hetek során ezt az ütközetet még számos másik követte, rendre magyar sikerrel: szeptember 4-én Pörgölénynél, másnap Kirchschlag-nál, 8-án újból Ágfalvánál és 10-én pedig Királyhidánál született magyar győzelm.
   Hamar világossá vált, hogy az osztrákok nem tudják maguk megszerezni a kívánt területeket. Tiltakoztak is a magyar kormánynál a helyzet miatt. Budapest azonban visszautasította, hogy köze lenne a felkelőkhöz. Bethlen István írásban szólította fel Prónay-t a terület kiürítésére, de erélyesen nem lépett fel: Igyekezett kihozni a lehető legtöbbet a helyzetből, ami be is jött: Olaszország vállalta, hogy közvetít a magyar és az osztrák fél között és Velencébe hívta őket tárgyalni.

   Ekkor, hogy a kiharcolt velencei tárgyalásokon a magyar siker esélyeit növelje, Prónay október 4-én, Felsőőrött kikiáltotta a Lajtabánságot. Ennek a lépésnek az volt a célja, hogy hivatalosan is kinyilvánítsák a Trianoni békeszerződés megtagadását, és ezzel nyomást gyakoroljanak a konferenciára, hogy ott a magyar fél számára elfogadható döntés szülessen. Így született meg a megállapodás egy héttel később: Sopronban és környékén népszavazás lesz.

Kép forrása: wikipedia.com
A Lajtabánság, a Trianonban Ausztriához csatolt terület.

Címkék: