"Csak a lényeget kell őriznünk. A többi jön magától."

A könyvtárról

A Trianon Múzeum Szakkönyvtára korlátozottan nyilvános, tudományos szakkönyvtár.

A Trianon Múzeum 2004-es megnyitása óta gyűjti mindazokat a történet- és rokontudományokkal foglalkozó könyvészeti dokumentumokat, amelyek szakkönyvtári jellegének megalapozását segítik elő.

A múzeumi könyvtári gyűjtemény célja, hogy állományával a Trianon Múzeum munkatársainak a kutatómunkáját támogassa és elősegítse. Emellett lehetőséget biztosít külső felhasználók számára a könyvtári állomány helyben történő használatára.

A szakkönyvtári állomány részletes feldolgozása és revíziója jelenleg is folyamatban van. Ennek eredményeképpen a teljes állomány elektronikus feldolgozásra kerül, és kereshetővé válik.

A könyvtár gyűjtőköre

A könyvtár gyűjtőköre kiterjed a 20. századi magyar történelemmel foglalkozó szakirodalomra és forráskiadványokra, a trianoni békediktátummal kapcsolatos hazai és nemzetközi dokumentumok folyamatos gyarapítására: a Trianon témakörével foglalkozó korábban megjelent könyvek utólagos beszerzésére, illetve a kurrens kiadványok, dokumentumok gyűjtésére.

A könyvtárban elérhető online adatbázisok:

  • Hungaricana Közgyűjteményi Portál
  • Arcanum Digitális Tudománytár (ADT)

Könyvtárhasználat

A könyvtárat előzetes bejelentkezést követően látogathatják

- a hazai múzeumok munkatársai,

- tudományos kutatók,

- főiskolai, egyetemi hallgatók,

- középiskolai hallgatók iskolai ajánlás alapján.

Az állomány anyagába előzetes egyeztetést követően felügyelet mellett biztosítunk betekintést, a dokumentumok kölcsönzésére azonban nincs lehetőség. Igény szerint szkennelést, fénymásolást vállalunk.

Trianon Múzeum Szakkönyvtár

Levelezési cím: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1. Pf. 107

Telefon: 06- 88 372-721

Könyvtáros: Erős Krisztina

E-mail: gyujtemeny@trianonmuzeum.hu

 

 

Címkék: