"Szeressük vissza Magyarországot!"

Kárpát-medencei középiskolások szónokversenye – Jutalmaztuk a legjobbakat

A kétszáz évvel ezelőtt a németesítés árnyékában zajló nyelvi küzdelmeink több évtizedes munkával tették alkalmassá anyanyelvünket arra, hogy irodalmunk, művelődés- és oktatásügyünk, tudományos, valamint politikai életünk arca és tartalma, s velük együtt Magyarország igazán magyarrá válhasson, magyarnak maradhasson. Aztán jött a 20. század. Trianonban a szlovák, az ukrán, a román és a szerb asszimilációs politikai érdek zuhant rá teljes súlyával több millió magyarra, anyanyelvünkre és mindenre, ahol az megszólalhatott.

A történelem megtanította velünk, hogy nyelvünk védelme, művelése, folyamatos újítása nemzeti létünk feltétele! Ezt a célt szolgálta a Vácott, 2024. március 23-án a Piarista Kilátó Központban nyolcadik alkalommal Gergely Zsolt és Szűcs Ágnes vezetésével a "Minden morzsa számít" Egyesület által megrendezett Kölcsey Ferenc Szónokverseny Kárpát-medencei döntője, ahová tizenhárom diák jutott be.

A Trianon Múzeum tevékenyen vallja, hogy mindenkor szükség van a történelmet ismerő, művelt, kultúrájához, anyanyelvéhez és nyelvi jogaihoz ragaszkodó, nemzeti értékeink és céljaink mellett határozottan kiálló, pallérozott ifjakra. A versenyen ezért is örömmel vállalta a részvételt és támogatta, illetve jutalmazta értékes díjakkal a legjobb versenyzőket.

A vetélkedő fővédnöke Rétvári Bence államtitkár volt. A zsűri tagjai Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára, Prof. Dr. Jánosi Zoltán irodalomtörténész, a nyíregyházi egyetem rektora, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, Fehér Csaba a Trianon Múzeum szakmai vezetője, Guth Zoltán a Duna-Dráva Cement kommunikációs igazgatója, Fáy Péter Kölcsey leszármazott voltak.

Fehér Csaba a díjátadás előtt kiemelte: Ezek a fiatal tehetségek ismerik, értik történelmünket, tisztán látják nemzeti céljainkat. Tudatos művelői, őrzői a magas szintű nyelvhasználatnak, a kiművelt kommunikációnak. Ismeretes, hogy egy-egy megfelelő időben, helyen és módon elmondott beszéd megváltoztatta a történelem menetét. Azt monja gróf Klebelsberg Kunó: „A történelem nem ismer azonosságokat, de ismer feltűnő és megkapó hasonlatosságokat.” A Trianon Múzeum képviseletében azt kívánom magunknak, legyenek hát itt felvonult ifjaink hasonlatosak a magyar évszázadok nagyjaihoz!

A Trianon Múzeum őszinte elismeréssel fordul a felkészítő tanárok felé és gratulál a döntősöknek, a győzteseknek: az első helyezett Czenki Márknak a szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium diákjának. A második, illetve harmadik helyezett Dévity Tamásnak és Szkocsovszki Dávidnak a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanulóinak.

Kiemelt kép: Az első helyezett Czenki Márk átveszi Fehér Csabától, intézményünk szakmai vezetőjétől a Trianon Múzeum különdíját

Címkék: