"Mindent felírunk."

„Interaktív Trianon” – projektnap sorozat

A Trianon Múzeum Alapítvány a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerén belül TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0051 azonosító számú, „Interaktív Trianon” - projektnap sorozat elnevezésű pályázatával 29.999.920 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Az „Interaktív Trianon” - projektnap sorozat egy új lehetőséget valósít meg a „Trianon”, társasjáték alapú interaktív számítógépes játék keretében. Az interaktív program hűen modellezi az 1918-1922 közötti közép-európai hatalmi-politikai viszonyokat és Magyarország belpolitikáját. A játékosok izgalmas stratégiai döntéseken keresztül próbálják elérni céljaikat, miközben á kell látniuk a korszak hatalmi – ideológiai – politikai – társadalmi ás gazdasági rendszerét.

A program a trianoni események megismertetése mellett a „mi lett volna, ha…” történelmi szemléletre épít. A játékosok egy része a magyar társadalmi – gazdasági – politikai szereplöket képviseli, akik egyéni motivációjuk mellett mind az ország integritására törekedtek az antant erőivel szemben. A játékosok másik része az antant oldal szereplőit jeleníti meg.
A projektnap sorozat egyszerre szeretteti meg a történelmet, intenzív élményt ad és komplex módon fejleszti a kompetenciákat. Hozzájárul az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztéséhez, a kulturális tudatosság és a kifejezőkészség megalapozáshoz. Erősíti a részt vevő tanulók aktív politikai – társadalmi szerepvállalási szemléletét. Közvetlen módon alakítja gondolkodásukat a csapatszellem, az együttműködés felé.
A projekt keretében megvalósuló, a Trianon Múzeum és a nevelési – oktatási intézmények közötti együttműködések lehetőséget nyújtanak a pedagógiai komplex tanulási formák elterjesztéséhez a tanórán kívüli tevékenységek során.
A programban 12 várpalotai és környékbeli nevelési – oktatási intézmény vesz részt.

Címkék: