"Mindent felírunk."

Kincsek a raktárból 12.

A VÁG VÖLGYE IRREDENTA KÉPESLAP

Az 1930-as években egyre erőteljesebbé vált az irredenta mozgalom, így a haza nyomdászai egyre magasabb színvonalon kívánták kielégíteni a lakosság igényeit. Hazánkban többszáz Nagy-Magyarországot ábrázoló, vagy arra utaló művészi színvonalon elkészített képeslap került forgalomba többezres példányszámban. A Trianon Múzeum páratlan képeslapgyűjteményének szerves részét képezi az alábbi korszakból származó irredenta alkotás a Vág völgyéről. A kép előterében egy hontalannak és elhagyatottnak tűnő, magyaros népviseletbe öltözött család csüggedve mereng a távolba. Tekintetük a folyóra tekint, ahol két tipikus tót foglalkozást űző személy úsztatja le a Kárpátok fáját a Vágon keresztül a Duna irányába. A háttérben a Felvidék magaslatai látszódnak, rajtuk a három vág-völgyi emblematikus vár: a trencséni, a beckói és csejtei. A képeslap hátoldalán  „A Vág völgye, vize fája, magyar vágya” című mottó olvasható. Az alkotás 1934-ben készült a Hornyánszky Viktor Magyar Királyi Könyvnyomdában.

Címkék: