"Csak a lényeget kell őriznünk. A többi jön magától."

Kincsek a raktárból 15.

GYÁSZJELENTÉS - CSEHSZLOVÁKIA

Mint ahogyan a szétdarabolt Magyarország, a mesterségesen és etnikai adatok aláhamisításával létrehozott Csehszlovákia is egy több nemzetiségű országgá vált, ahol az „uralkodó” csehek aránya az összlakosság csupán 51%-át tette ki. Az 1930-as években  a gazdaságilag, politikailag és katonailag megerősödött Németország bejelentette területi igényét szomszédai németek ajkú területeire. Csehszlovákiának a müncheni konferencia értelmében, a színtiszta német lakosú Szudéta-vidéket át kellett adniuk a Harmadik Birodalomnak. Ezt Nagy-Britannia és Franciaország kényszerűen ugyan, de elismerte. A szétdarabolás az I. bécsi döntéssel folytatódott, ahol Magyarország visszakapta az elcsatolt Felvidék színtiszta magyar területeit. 1939 márciusában a nácik megszállták a Cseh-medencét is, majd csatlósállamként létrehozták az első független szlovák államot. Kárpátalját Magyarország szerezte meg. Ekkor Csehszlovákia átmenetileg megszűnt. Ezen időszakban számos ilyen, és ehhez hasonló irredenta gyászlap jelent meg Magyarországon, amely „megsiratta” a falánkságban elhalálozott Csehszlovákiát.

Címkék: