"Mindent felírunk."

Könyveink a Déri Múzeum Trianon-kiállításán

Irodalomtörténeti kiállítással, filmvetítéssel, Kárpát-medencei néptáncok megidézésével és kurátori tárlatvezetéssel búcsúzott a látogatóktól a debreceni Déri Múzeum HATÁr-sorSOK című időszaki kiállítása. A finisszázsra a Trianon Múzeum is meghívást kapott.

Juhász Gyula sorait vezérfonalként használva, egy virtuális kiállítással emlékezett meg 2020-ban a trianoni békeszerződés centenáriumi évfordulójáról a Déri Múzeum. Az intézmény HATÁR-sorSOK című, 2021. áprilisában megnyílt időszaki kiállítása az online tárlatot (www.derimuzeum.hu, Trianon 100) kiegészítve elevenítette fel a történéseket és mutatta be Trianon széles körű hatását.

A kiállítás a „boldog békeidők” világának megidézésétől kezdve a területi visszacsatolások koráig kísérte végig a magyar határok változását és sorsok alakulását, azaz a társadalmat ért hatásokat. Tárgyak, dokumentumok, korabeli fotó- és filmfelvételek, valamint visszaemlékezések segítettek felidézni a trianoni és az azt követő eseményeket, átadni a korszak emberének érzéseit, fájdalmát. Ennek megfelelően a kiállítás egyszerre kívánt ismereteket átadni, és a látogatók érzelmeire hatni.

A január 22-i finisszázson Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, az MTA doktora tartott előadást a Hymnus közép-európai tükörben címmel, majd Magyari Márta etnográfus vetített képes előadása kalauzolta végig az érdeklődőket Déri Frigyes grafikai gyűjteményében. Kisfilm segítségével ismerkedhettünk meg a Trianonról mesélő tárgyakkal, a Debreceni Hajdú Táncegyüttes előadása pedig a Kárpát-medence gyönyörű táncait idézte meg.  Ezt követően Váradi Katalin kurátor tartott tárlatvezetést a kiállításban.

Az eseményre meghívást kapott a Trianon Múzeum is, partnerintézményünk, a debreceni Partium Ház kiadványainkkal volt jelen a rendezvényen.

Az előadásoknak helyt adó múzeumi díszteremben az érdeklődők megvásárolhatták a Trianon Centenáriumi évében, a Trianon Múzeum könyvkiadási programja keretében életre hívott 10 könyv Trianon 100. évében az 1000 éves Magyarországon sorozatcímmel megjelent köteteket, valamint Trianon Kiskönyvtár sorozatunk darabjait. Az 1920-as, 1930-as években megjelent, mára a szakma és a tágabb magyar közvélemény számára is hiánypótló történelmi munkák hasonmás kiadásai mellett nagy érdeklődést váltott ki Magyarország néprajzi területi térképe 1918. című, impozáns kiadványunk is.

A bemutatott könyvek: Szviezsényi: Hogyan veszett el a Felvidék, Bethlen: Erdélyi kérdés, Hogyan bánt el a Trianoni szerződés a Duna-medence népeivel, Haiczl: Húsz év előtt, Buday László: Magyarország küzdelmes évei. A megcsonkított Magyarország újradolgozott második kiadása, Lóczy Lajos: A magyar szent korona országainak földrajzi, társadalom-tudományi, közművelődési és közgazdasági leírása, 1918., Horváth Jenő: Magyar diplomácia. A magyar állam külpolitikai összeköttetései a bécsi végzésektől a kettős monarchia felbomlásáig, 1928., Dr. Cholnoky Jenő: A Kárpátoktól az Adriáig. Nagy-Magyarország írásban és képben, 1934., Dr. Kmety Károly: A magyar közjog tankönyve, Milotay István: Egy halálraítélt nemzet, 1929., Dr. Thirring Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve 1912., Dr. Lechner Jenő: Az elszakításra ítélt Magyarország, Jancsó Benedek: Defensio Nations Hungary Hungaricae. Fellebbezés az emberiség elfogulatlanul gondolkozó tudományos közvéleményének ítélőszékéhez, Gyimesi Jenő Balázs: Erdély a miénk!, Missuray-Krúg Lajos: A nyugatmagyarországi felkelés, Bátky Zsigmond - Kogutowicz Károly: Magyarország néprajzi területi térképe 1918.

A kötetek megvásárolhatók a Trianon Múzeum webáruházában, valamint a Magyar Házak hálózatába tartozó miskolci Felvidék Házban, a debreceni Partium Házban, a kisvárdai Kárpátalja Házban, a szombathelyi Őrvidék Házban és a szegedi Délvidék Házban is.

Címkék: