"A csüggedőket elnyeli a történelem."

Kincsek a raktárból 5.

De ki is az a Lord Rothermere? 1. rész

De ki is az a Lord Rothermer? 1. rész

Lord Rothermere, a Daily Mail egyik alapítója, a huszadik századi angol sajtótörténelem egyik legnagyobb alakja sajátos helyet tölt be a magyar történelemben. A lord, hasonlóan kora és osztálya sok alakjához, elítélte az első világháborút lezáró békeszerződéseket, és Németország és Magyarország kárpótlását, illetve helyreállítását követelte. A brit lord a magyar irredentizmus egyik hőse lett.

1927 tavaszán, miután Magyarországra látogatott, cikket közölt a Daily Mailben Magyarország helye a nap alatt címmel. Ebben nagy hangon hívta fel a figyelmet a trianoni határok igazságtalanságára, és a magyarlakta területek visszacsatolását követelte. A cikk óriási magyar és nemzetközi visszhangot váltott ki, felidegesítette a francia és a cseh vezetőket, és az angol kormány elhatárolódását is kivívta. Mindenesetre a lordot a továbbiakban is foglalkoztatta a kérdés, és anyagi támogatást is juttatott a magyar irredenta mozgalmaknak.

 „A Közép-Európa térképét átrajzoló három szerződés közül az utolsó és legszerencsétlenebb a trianoni, amit Magyarországnak 1920. június 4-én kellett aláírnia. Ahelyett, hogy egyszerűsítette volna a nemzetiségek amúgy is meglévő szövevényét, még tovább bonyolította azt. Olyan mély elégedetlenséget váltott ki, hogy minden pártatlan utazó, aki a kontinensnek erre a tájára téved, világosan látja az elkövetett hibák jóvátételének szükségességét.”

(Részlet Lord Rothermere cikkéből)

Az írás megjelenése valóságos eufóriát váltott ki Magyarországon. Az a tény, hogy a revízió ügye az egyik legolvasottabb brit napilapban került terítékre, ráadásul a szigetország egyik leggazdagabb emberének támogatását élvezte, olyan sikernek számított, amiről sokan álmodni sem mertek.

A brit lordot a publikáció közlése után valósággal elárasztották hálálkodó levelekkel és ajándékokkal, valamint közadakozásból emlékművet is állítottak számára Budapesten.

Nem csoda tehát, hogy a Trianon Múzeum polcain is találunk olyan dokumentumokat, melyek az ő nevéhez köthetők. Ilyen többek között a Szegedy László által szerkesztett Magyar Gyermekek Hálaalbumának 1930-ban megjelent első kiadása.

A kötet számos levelet tartalmaz, melyben magyar gyerekek Lord Rothermerehez intézett hálálkodó írásait gyűjtötték össze.

A következőkben ezekből a levelekből közlünk egy csokorral:

Kedves Lord Bácsi! Szépen köszönöm, hogy Lord Bácsi olyan sok jót tett hazánkért. A mi hazánk nagyon szegény, mióta elvették a legjobb és legszebb részeit. Az Isten megáldja a Lord bácsit, ha segít minket, Kezét csókolja.
Seregi Marika, Ujjfehértó

A mi karácsonyunk is olyan szomorú, kik szabad hazában élünk, milyen lehet a tietek, kis rab magyar testvéreim!
Döbörhegyi Ernő, Fertőszentmiklós

Nem, nem hiszem el Trianont. Nem igaz, hogy négy millió magyar testvérem kitagadott, üldözött bitang legyen azon a földön, ahol magyarnak, urnak született.
Hell József, Godsa

Szánjatok meg és adjátok vissza a mi édes magyar hazánkat! Óvja meg a jó Isten a ti gyermekeiteket a hasonló sorstól!
Kiszel László, Isaszeg

Kedves Rothermere Bácsi! A szüleimtől és a tanító urtól tudom, hogy a mi országunkat, drága Magyarországot ilyen nagyon megcsonkították. Öregapámat és a többi rokonaimat elszakították, nem is láthatjuk egymást. Kedves Lord Bácsi onnan messziről, Angolországból segítségünkre jött és kérem, hogy tovább is segítségünkre legyen.
Kránitz Károly, Magyarkeszi

Kedves Lord Bácsi! Nagyszüleim oly közel laknak (2 kilométer távolságra) s nekem még sem szabad hozzájuk elmenni. Szívem forró óhaja, hogy a jó Isten segítse Lord Bácsit annak előmozdítására, hogy megszállott területen lévő nagyszüleimhez mielőbb szabadon mehessek.
Mikula J. László, Mikóháza

Édesapám dolgozna bármit, de munka nincs. Amióta itt van Ujhelynél a határ, azóta nincs kereset. Mindezt Trianon okozta. Azóta koplalunk.
Kovács Piroska, Sárospatak

Kedves Lord Bácsi!
Apukám azt mondja a bácsi igen szereti a szorgalmas magyar gyermekeket. Én is szeretem a bácsit. Sokat fogok tanulni. Katona szeretnék lenni, hogy kiűzzem innen a cseheket.
Orosz Géza, Biri

Címkék: