"Mindent felírunk."

Kincsek a raktárból 24.

A magyar Felvidék visszatért

A magyar Felvidék visszatért

 

Az I. Bécsi döntés következtében hazánk visszakapta a felvidék többségében magyarok lakta területeit. Az országban és a visszacsatolt területeken eufória lett úrrá, felvonulások, ünnepségek kezdődtek, szinte minden újság vezércikkben közölte a kivételes eseményt. Erről tudósít Magyarország egyik vezető napilapjának, a Pesti Naplónak a 1938 november 3-ai száma is, amely szintén megtalálható eredeti formában archívumunkban:

 

„Kassa, Rozsnyó, Ungvár, Munkás, Beregszász, Rimaszombat, Fülek, Érsekújvár, Galánta, Komárom, Léva, Losonc, a Csallóköz visszatért az ezeréves magyar hazához Tizenkétezer négyzetkilométer, millión felüli ember, belőlük háromnegyedmillió színmagyar. 1938 november 2-ika a magyar feltámadás sugárzó ünnepnapja. Horthy Miklós kormányzó országlásának tizenkilencedik, a magyar nemzetnek szentistváni esztendejében itt a megnagyobbodott, a régi fényébe visszatérő ország. Milliónyi színmagyar és számos derék szlovák, ruszint és felvidéki német, ezer esztendős történelmünk minden nagyságának és áldozatának, dicsőségének és szenvedésének hűséges osztályosa újra a magyar Szentkorona tagja lett. Civis Hungariae Szent István koronájának oltalmában. Mától kezdve tíz millióan élünk a magyar hazában…”

Címkék: