"1100 éve. Ugyanitt."

Kincsek a raktárból 1.

Egy múzeum sosem tud mindent megmutatni: a raktárak polcain is tömérdek kincs rejtőzik, arra várva, hogy a kiállításokban méltó helyükre kerüljenek. Keveseknek adatik meg, hogy bepillantást nyerhessenek a Trianon Múzeum raktáraiban lévő különleges relikviák világába, ezért a jövőben igyekszünk néhány különleges tárgyat virtuálisan bemutatni.

 Egy hazai gyűjtőtől vásárolt a múzeum egy kis barna bőrborítású könyvecskét. Borítóján dombornyomott kép van: tóparti lugast ábrázol virágokkal, angyalkával. A kb. 18*12 cm es könyv lapjainak széle valamikor aranyozott volt, a festés mára jócskán megkopott.

Keletkezési idejét sejteti az első lapon olvasható Magyar Hiszekegy, továbblapozva kiderül, hogy Rákosszentmihályon 1929. december 1-én Emlékkönyvként kapta ajándékba „Nagyságos Farkas Sándor úr” 3 éves elnökségének tiszteletére a Jókai kör 31 tagjától, akik mindannyian aláírták a könyvecskét. Ahogy a kor irodalmi társaságaira jellemező volt feltehetően a rákosszentmihályi Jókai kör is a Jókai-kultusz ápolására jöhetett létre, illetve igyekezett elevenebbé tenni a település szellemi életét.

(Az emlékkönyvírás története közel fél évezreden át követhető nyomon Európa-szerte. A kifejezést már a 13. században is használták, ezek az albumok rendelésre készültek; antik szerzők műveit, Bibliai idézeteket másoltak bele hivatásos mesteremberek. A szokást átvették a vándorlókereskedők és így juthatott el a polgárság körébe. A polgári emlékkönyv a 18. századra elterjedt, de virágkorát 19. századi szentimentalizmus, illetve a biedermeier korban élte. Az emlékkönyv családi tárggyá, az intim családi szféra és a társaság tagjai közötti kommunikáció sajátos eszközévé vált. Az I. Világháború után funkciója megváltozott és a bejegyzésekben az összetartozás kifejezésre került előtérbe és beépült a paraszti kultúrába is. A század közepére tömeges elterjedésével az emlékkönyv használata elmozdult társadalmi szinten, az emlékversek veszítettek komolyságukból és inkább a gyermekfolklór területére vonult vissza.)

Farkas Sándor Emlékkönyvében 14 emlékbejegyzés kapott helyet köztük a Jókai kör címere, egy novella, versek és néhány rajzos emlék. Az egész könyvecskét áthatja a tisztelet és a szeretet.

Az egyik „Nagyságos Farkas Sándor Úrnak” címzett vers köszönetet mond a tanáruknak Trianon –ellenes eszmei tanításaiért. A kis költemény felett a zöld Magyarország térképet pirosan öleli körül Nagy-Magyarország.

Az emlékkönyv utolsó lapjainak egyikén Libellus verlag 4-as levélzáró bélyegív ragadt. Hogy miként kerülhetett oda ez már a múlt titka marad.

Az utolsó beírás egy Nyilka István nevű baráttól származik:

„Szerény verssorok e könyv tartalmáról

Apró munkák

Apró törekvések

Apró siker

De ha ez mind

Naggyá lesz, arra majd

Mindenki figyel.”

Talán ez a kis ismertető hozzájárul a bejegyzések készítőinek „naggyá” tételéhez és ha csak kis időre is, de mindenki rájuk figyel.

 

Huszár Judit

 

 

 

Címkék: