"Ezt a múzeumot egyszer minden magyarnak látnia kell!"

Magyarország megszállása 2.

1918. november 2.

1918. november 2.

 

„Bódy Tivadar dr. polgármester tegnap délután összehívta a harminchatos bizottságot, a melynek tagjai majdnem teljes számban jelentek meg az ülésen. A polgármester közölte a bizottsággal a tanács eddigi eljárásait és intézkedéseit. A tanács reggel tartott ülésén elhatározta a Nemzeti Tanáccsal való együttműködését. A Nemzeti Tanács kijelentette, hagy a főváros autonómiáját nem veszélyezteti és kéri a fővárost és tanácsát, hogy támogassa munkájában.”

Budapesti Hírlap 1918.11.02. - 2. oldal


„A szegedi Katonatanács kihirdette a statáriumot. A Katonatanács a rendőrséggel és a csendőrséggel egyetértve rendszabályokat hozott létre. A garázdálkodó katonákat agyonlövik. Délután a 46-osok is megérkeztek Békéscsabáról, akik szintén részt vesznek a közbiztonság megőrzésében.”

Délmagyarország 1918.11.02. - 3.oldal


„A temesvári zavargások hírére egy magyar honvédezred: négy százada a szerb frontról visszatérve kiszállt a vonatból és a rend helyreállítása céljából Barta, alezredes rendelkezésére bocsátotta magát. „Mintán további karhatalom érkezése is várható, valószínű, hogy a városban a rend a mai nap folyamán teljesen helyre fog állani.”

Délmagyarország 1918.11.02. - 3. oldal

„Pécsről jelentik: Barcsba tömegesen érkezneka menekülték Horvátországból.Tegnapmintegy ezer ember érkezett. A személyforgalom megszűnt Barcs, Daruvár és Verőczevonalon, csupán a menekülteket hozzák avonatok, A vonatokra útközben mindenfelelövöldöznek a zöld káder szökött -katonái.A horvát nemzeti tanács megtiltotta a menekülteknek, hogy holmijukat elvihessék Horvátországból.”

Délmagyarország1918.11.02. - 3. oldal


„Arad népe lelkes tüntetés közben,csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A demonstrációtkínos incidens zavarta meg. AVárban épen ülésezett a Katonatanács, amikoregy tiszt közölte a Katonatanács tagjaival,hogy a Vár kazamatáiból kitörésre készül az azokban fogva tartott kilencszáz fegyenc.A tisztek azonnal elhagyták a tanácskozóhelyiséget és kivont karddal rohantaka fegyencek elé, akik tömegesen készültek amenekülésre. Egy százados gépfegyvert ragadottés a fegyencekre lőtt. Kétszáz fegyencnek azonban mégissikerült elmenekülnie, akik széjjel széledtek avárosban. Aradon kevés a katonaság, úgy hogy diákokból és polgárokból kellett őrségetalakítani az élet és vagyonbiztonság megvédésére.A fegyenceikből ötvenet már sikerültelfogni, a többiek rettegésben tartják a város.”

Délmagyarország 1918.11.02. - 3. oldal


„A Magyar és az Osztrák Népköztársaság mellett megalakul a Bolgár Népköztársaság az egykori imperialista középeurópai szövetséges romjain.”


Pest Napló 1918.11.02. - 4. oldal


„A délkeleti front Magyarországon van. A magyar csapatok kiürítették Szerbiát, és a Duna északi partjaira vonultak vissza.”

Pest Napló 1918.11.02. - 4. oldal


„Újra helyreállt a vasúti összeköttetés Németország és a Monarchia között.”

Pest Napló 1918.11.02. - 4. oldal


„A kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár megkezdte a tárgyalásokat a nemzetiségek vezetőivel. Továbbá törvényjavaslatot terjeszt be a kormány az általános választójogról, miszerint szavazati jogot kap minden 24 éves férfi, és a fiatalabb katonák, valamint az írni-olvasni tudó 24 évüket betöltött nők is.”

Pest Napló 1918.11.02. - 4. oldal

Címkék: 1918. november 2.